Verbeter de Kwaliteit van het Voortgezet Onderwijs met een Structurele Aanpak

Over het voorgezet onderwijs is de laatste tijd nogal wat te doen. Volgens ingewijden is het taal- en rekenonderwijs onder de maat. De overgang van vmbo naar mbo gaat niet altijd even soepel en leerkrachten klagen over hoge werkdruk. Bovendien: lijkt het maar zo of zakken tegenwoordig meer leerlingen voor het centraal examen? Tijd voor een structurele aanpak.

Verbeterpunten genoeg!

Het taal- en rekenonderwijs wordt aan alle kanten aangepakt. En dat is goed, want dit is een basiskennis die je nodig hebt om te kunnen functioneren in de maatschappij. Om verbetering te behalen is er een toets opgezet die als het goed is binnenkort meetelt voor het centraal examen. Hoewel, dat wordt al wat jaren geroepen. De leerlingen wordt daarnaast extra ondersteuning aangeboden. Het kan niet gezegd worden dat dit allemaal even soepel verloopt, er valt nog een flinke verbeterslag te behalen. Zo wordt bijvoorbeeld nog niet structureel getoetst of de leerlingen voldoende tijd gekregen hebben voor het bijleren van vaardigheden.

Van vmbo naar mbo

De aansluiting van vmbo naar mbo lijkt niet altijd even soepel te gaan. Dat is jammer, want de afkorting vmbo is niet voor niets voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Helaas breken veel leerlingen hun mbo-opleiding vroegtijdig af, vaak omdat het mbo toch niet de juiste richting is. Er wordt onderzoek gedaan naar dit probleem en er wordt van alles aan gedaan om de overgang te vergemakkelijken. Waar de uitval vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Mocht onderzoek uitwijzen dat het door de aansluiting komt, dan moet het onderwijs op het vmbo mogelijk een kwaliteitsslag krijgen. Ook dit vaart wel bij een structurele aanpak.

‘Zwakke’ scholen

Je zou denken dat het in deze tijd niet meer bestaat, maar er zijn nog steeds zogenaamde zwakke scholen. Dit is een school waar men onvoldoende leerresultaat heeft. Het is de taak van de inspectie om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs te controleren. Gelukkig krijgen deze scholen wel de kans zich te verbeteren. Bij zwakke scholen is extra toezicht van de inspectie gewenst. Dit wordt dan ook aangeboden en aan de tekortkomingen wordt met man en macht gewerkt. Helaas heeft een zwakke school ook vaak een imagoprobleem. En dat is een ingewikkelder item om aan te pakken.

Werkdruk verlagen

Je hoort het met regelmaat: leerkrachten moeten zoveel dat ze ten onder gaan aan de werkdruk. En dat is echt zonde, want goede leerkrachten liggen ook nog eens niet voor het oprapen. Je kunt de werkdruk verlagen door een paar simpele aanpassingen. Bijvoorbeeld door vergaderingen structureel anders aan te pakken. Vaak wordt er oeverloos vergaderd over punten waar helemaal niet iedereen bij hoeft te zijn. Door in werkgroepen te gaan werken, wordt dit al een stuk minder. Ook bordsessies kunnen helpen bij een betere aanpak. Dit komt uit het bedrijfsleven en blijkt ook in het onderwijs goed te werken.

Stop de verveling!

Leerlingen die ervaren dat de lesstof voor hen te eenvoudig is, gaan zich snel vervelen. Gelukkig wordt hier steeds meer naar gekeken. Door deze leerlingen extra lesstof aan te bieden, wordt voorkomen dat de leerling er met de pet naar gaat gooien. Het kan zijn dat de leerling een extra vak aangeboden krijgt, maar het kan ook zijn dat de lesstof veel meer verdiept wordt. Leerlingen mee te laten praten over het onderwijs kan een leerzame les zijn. De leerlingen laten zelf weten wat ze van het onderwijs vinden door feedback te geven. En daar kan zelfs de leerkracht wat van leren!

Diverse niveaus in één klas

Ook al is er een splitsing in niveaus (vmbo, havo, vwo), er zijn nog steeds diverse niveaus in een klas. Binnenkort lijkt het mogelijk te worden om per vak te kijken wat jouw niveau is. Tenminste, dat is wat de Rijksoverheid wil. Met dit systeem kun je bijvoorbeeld bepaalde vakken afronden op havoniveau, terwijl je je zwakke vakken afrondt op vmboniveau. Het is nog niet duidelijk hoe deze combinatie in de praktijk werkt en hoe het problemen kan geven bij het vervolgonderwijs. De toekomst zal het leren!