Tijdens de bouw worden alle risico’s in kaart gebracht

bbci-frijwijk-26Als er een gebouw in aanbouw is, of je hebt een nieuwbouwhuis aangekocht, dan weten we allemaal dat er voor er gebouwd gaat worden, grondwerk verricht wordt. Bij de voorbereidingen voor de bouw worden alle risico’s voor de omgeving in kaart gebracht. Tijdens de bouw worden deze risico’s nog eens gemonitord.

Monitoringsplan volgens geldende richtlijnen

Als er gebouwd wordt, zijn er nogal wat punten die in acht genomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van schade voor de omgeving. Als er gebouwd wordt, of er worden voorbereidingen voor de bouw getroffen, is het goed denkbaar dat tijdens het heien of het slaan van damwanden trillingen zijn die schade kunnen veroorzaken. Dat is nog maar een fractie van wat er allemaal mis kan gaan. Gelukkig wordt alles goed in de gaten gehouden en wordt er een monitoringsplan gemaakt. Een specialist is heel goed op de hoogte van de richtlijnen die nu geldig zijn. Aan de hand van deze richtlijnen wordt een monitoringsplan opgemaakt en naar aanleiding van dit plan wordt tijdens de bouw allerlei momenten en situaties in kaart gebracht.

Bestaande schades zijn ook in kaart gebracht

Omdat alle risico’s in kaart gebracht zijn, is de overlast voor de omgeving te overzien. Schades die ontstaan zijn door de bouw, zijn te achterhalen en kunnen vergoed worden. Echter, bestaande schades zijn ook in kaart gebracht. De eigenaar van een bestaand gebouw kan nooit iets claimen wat al eerder schade had. Alle invloeden die werkzaamheden op de omgeving kan hebben, worden bekeken. Omdat er grenswaarden opgesteld worden, wordt tijdig kenbaar gemaakt als iets fout dreigt te gaan. Het klinkt cliché, maar ook hier is meten nog altijd weten.

Standaard aanpak bestaat niet

Er is geen enkel project in de bouw gelijk. Zo ook de omgeving. Elke situatie moet apart bekeken worden, waarbij specialisten ingezet moeten worden. Een standaard aanpak is dus niet te bepalen. Omdat de meetresultaten bij monitoring altijd realtime zijn, zijn snelle beslissingen eenvoudig te maken. De melding kan bijvoorbeeld via sms of via e-mail gedaan worden. Omdat één contactpersoon precies op de hoogte is van het reilen en zeilen op de bouwplaats en de omgeving, is het belangrijk dat deze persoon op de hoogte is van alles wat er gebeurt. Deze persoon is dan ook de contactpersoon voor de hele omgeving.

Bij twijfel een second opinion

De aanpak van de specialist is bij een monitoringsplan praktijkgericht. Het plan wordt opgesteld vanuit de aannemer en is altijd op maat gemaakt. Twijfel je aan bestaande monitoringsplannen, gemaakt door een ander bedrijf, dan is een second opinion zo gemaakt.