Diabeteszorg staat 24/7 klaar voor patiënten

diabeteszorgIemand die diabetes heeft, heeft herhaaldelijk te hoge bloedglucosewaarden. Met diabetes is goed te leven, mits men zich aan strenge regels houdt en met grote regelmaat de bloedsuikers controleert. Omdat het lichaam zelf niet of niet genoeg insuline produceert, moet dit aangevuld worden.

Diabetespatiënt heeft regelmaat nodig

Diabetes is een gevaarlijke en ondergewaardeerde aandoening, de gevolgen kunnen enorm zijn. Denk bijvoorbeeld aan een hypo, wat een coma tot gevolg kan hebben als niet snel genoeg gehandeld wordt. Andere complicaties hebben dan ook de vrije hand. Diabetes wordt vaak suikerziekte genoemd, wat ten onrechte het idee geeft dat een patiënt te veel suiker eet of juist geen suiker mag. Omdat een patiënt met diabetes constant in de gaten gehouden moet worden, is diabeteszorg ontwikkeld. Gespecialiseerde verpleegkundigen zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week te raadplegen voor advies en ondersteuning. Om de bloedglucosewaarden te meten zijn teststrips, glucosemeters, insulinepompen en insuline nodig. Een insulinepomp is een pomp die gebruikt wordt insuline toe te dienen. De pomp geeft vrijwel continue insuline af, waardoor het veel meer gedoseerd wordt. De bloedsuiker is met zo’n pomp veel beter te regelen. Diabeteszorg ondersteunt en ontzorgt.

Diabeteszorg ontzorgt

Helaas is diabetes niet te genezen, maar door diabeteszorg krijgt een patiënt de zorg en het advies dat hij verdient. De verpleegkundigen in dienst van de diabeteszorg adviseren over de materialen die nodig zijn voor het meten van de glucosewaarden. Als dat nodig is, nemen zij voor je contact op met een behandelend specialist of een diabetesverpleegkundige. In overleg met deze zelfde specialist of verpleegkundige kan uitgelegd worden hoe een glucosemeter gebruikt moet worden. Twee maal per week kan een patiënt terecht bij het voedingsspreekuur, een diëtist helpt bij algemene vragen over de voeding van een diabetespatiënt. Dit voedingsspreekuur is ook onderdeel van de diabeteszorg.

Controle van diabetespatiënten

Er zijn twee types diabetes, type 1, waarbij het lichaam een te kort aan insuline heeft en type 2 is de aanmaak van insuline verstoord, meestal door overgewicht. Ook erfelijkheid, te weinig lichaamsbeweging en stress spelen een rol bij diabetes type 2. Deze laatste variant is te behandelen met een dieet. Type 1 kan alleen behandeld worden met insuline. Patiënten met diabetes worden een paar maal per jaar opgeroepen voor het spreekuur van de specialist. Gekeken wordt dan naar de bloedglucosewaarde, waarbij de gemiddelde spiegel over een langere periode beoordeeld wordt. Daarnaast kijkt de arts naar de voeten, het optreden van neuropathie (zenuwziekte), het rookgedrag, hoge bloeddruk, het cholesterolgehalte, het lichaamsgewicht en de ogen. Diabeten meten hun eigen bloedglucosewaarden, een kleine bloeddruppel is nodig voor de glucosemeter, waarna de hoeveelheid te injecteren insuline bepaald wordt. Diabeteszorg heeft hier een adviserende rol.